fbpx

FindWebs servicevillkor

1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA FÖR MULTIMEDIA EDITORIAL CIRCUIT TROVAWEB SRL

1.1 Inkluderingen i CIRCUIT är en TJÄNST skapad och erbjuds av Trovaweb srl (start upprättad i enlighet med artikel 4 punkt 10a i dekretlagen 24 januari 2015 n.3) med säte i Ansaldo Patti nr 28 / 30 Messina.

1.2 Circuit definieras: uppsättningen av alla webbplatser eller portaler som skapats, producerats och lagts online av Trovaweb srl på plats och i framtiden (nedan kallad "Circuit")

1.3 Tjänsten definieras: skapandet av en personlig webbutställning och publicering på UNO av webbplatserna eller portalerna i TrovaWeb srl-kretsen (nedan kallad "tjänsten")

1.4 Användningen av tjänsten regleras av dessa allmänna villkor, som kan ändras när som helst av Trovaweb srl och kommuniceras till användare i deras nya formulering genom online-publicering på Circuit-portalerna.

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN.

2.1 Prenumeration på tjänsten gör det möjligt för kundföretaget att vara närvarande i en eller flera portaler i kretsen, med sin egen detaljerade utställning optimerad för synlighet och tillgänglighet på de viktigaste sökmotorerna.

2.2 Inuti utställningen finns all information om kundföretaget, enligt det specifika tekniska datablad som finns på portarna i kretsen.

2.3 Publikationen på Circuit säkerställs inom 60 arbetsdagar efter begäran.

3. MODALITETER AV TJÄNSTEN.

3.1 Trovaweb srl, för att säkerställa kvaliteten på sina indexeringstjänster, infogar endast i kretsen kommersiell information som uppfyller dess redaktionella kriterier.

3.2 Efter godkännandet av dessa allmänna villkor åtar sig Trovaweb srl att uteslutande undersöka efterlevnaden av den information som föreslagits av kunden för att inkluderas i kretsen med dess operativa riktlinjer och redaktionella kriterier som anges i följande artikel 4. I händelse av ett positivt resultat av denna verifiering kommer Trovaweb srl att infoga och underhålla i kretsen kundens datablad under kontraktets längd.

3.3 Kunden medger uttryckligen att begäran om tjänsten verkligen inte ger användaren rätt att ingå i kretsen, utan garanterar endast Trovaweb srl: s åtagande att undersöka och överväga eventuellt inkluderande av showcase, inom 60 dagar från datum för abonnemang för tjänsten.

4. BETALNING OCH RENEWAL.

4.1 Avgiften för skapandet av showcase och publiceringen på Circuit är en engångsperiod och förskottet är inte reversibelt, liksom prenumerationen för det första året som redan ingår. Priset är det som avtalades vid tidpunkten för bestämmelsen och som uttryckligen överenskommits om detta kontrakt med årsabonnemang, enligt det specifika tekniska databladet på webbplatsen TrovaWeb srl, som härmed lämnas in och uttryckligen godkänns.

4.2 Trovaweb srl förbehåller sig rätten att betrakta den avbrutna tjänsten om det inte finns några tidigare skulder av något slag; Trovaweb srl förbehåller sig rätten att avbryta, ersätta eller ändra det avbrutna eller anses avslutade Showcase, genom att infoga nytt text- och multimediainnehåll som skiljer sig från de tidigare, samt banners och reklaminnehåll. Fullständig avbokning av utställningen och all information som finns i den kan uttryckligen begäras via e-post från kunden till adressen Trovaweb@pec.ito till adressen disdetta@trovaweb.it. Betalning av engångsavgiften för serviceaktivering måste göras med den metod som kunden har valt och överenskommit:

1. "INTE ÖVERFÖRBAR" bankkonto check ut till Trovaweb srl

2. PayPal eller kreditkort (ONLINE-betalning) till: amministrazione@trovaweb.net

3. Banköverföring betalas till Trovaweb srl

4. Post- eller MAV-bulletin adresserad till Trovaweb srl

5. SDD Automatisk debitering på löpande konto såvida det inte lyckas.

6. Transaktion via POS (endast vid tillgänglighet av en lokal representant).

7. Cryptocurrency.

4.3 Betalningen av avgiften för förnyelse av tjänstens årliga prenumeration måste göras i förväg i enlighet med den obligatoriska metoden: 1. SDD Automatisk debitering på löpande konto såvida inte lyckats.

4.4 Trovaweb srl kommer att utfärda en vanlig faktura, i pappersformat eller elektroniskt format, till kunden, genom att skicka samma till den e-postadress som anges av kunden i abonnemangsformuläret för tjänsten, den första utgåvan är kostnadsfri.

4.5 Genom att välja SDD-betalningsformel kan kunden underlättas med förlängning av det förfallna beloppet, genom att komma överens om betalningsvillkoren med den administrativa avdelningen eller med hans / hennes säljrepresentant. Trovaweb srl uppger att genom att välja denna formel kommer separata bearbetningskostnader att läggas till det totala överenskomna beloppet. För varje enskild betalning, i händelse av att den inte lyckas, för något ansvar som härrör från kunden, debiteras samma för ytterligare separat bearbetnings- och återföringskostnader, beroende på de bankräntor som gäller vid tidpunkten för att betalningen inte betalas. Ingen ränta kommer att tillämpas på några extra kostnader som beskrivs ovan. 4.6 Vid försenad eller utelämnad betalning av fakturorna har Trovaweb srl rätten att tillämpa den rättsliga räntan på sena betalningar enligt definitionen i lagstiftningsdekret nr. 231 av den 9 oktober 2002. Sökanden kommer att få ett specifikt meddelande i den efterföljande analoga kopian.

5. VARNING.

5.1 Längden på avtalet som ingåtts mellan Trovaweb srl och kunden i relation till tjänsten är ett år (365 dagar) från dagen för publicering i kretsen.

5.2 När det gäller kunder som har betalat för tillhandahållandet av tjänsten med kreditkort eller SDD förnyas tjänsten automatiskt efter utgången av ett års löptid (365 dagar), genom att debitera det relevanta vederlaget på det kreditkort eller bankkonto som anges av Kunden undertecknar detta aktiveringsformulär.

5.3 I alla andra fall kommer tjänsten säkert att betraktas som förnyad för följande år i händelse av att kunden inte avbokar som måste nå Trovaweb srl med varsel inom 60 dagar efter fristen. Denna uttryckliga förnyelse gäller också stillsamt.

6. ÅTGÄRDENS RÄTT OCH AVSLUTNING.

6.1 KUNDEN kan dra sig ur kontraktet utan straff inom och senast tio dagar. från prenumerationen på samma.

6.2 Trovaweb srl kommer att hålla kundservicen på plats i sin krets tills kunden själv skickar begäran om annullering av sitt butiksfönster (senast 60 dagar efter kontraktets utgång) med registrerat brev A / R skickas till Trovaweb srl registrerade kontor via Ansaldo Patti nr 28/30 98121 MESSINA med ämnet: (Uppsägning av Trovaweb-tjänsten), eller med certifierat e-postmeddelande på Trovaweb@pec.it med ämnet: (Uppsägning av Trovaweb-tjänsten) eller till e-postadressen disdetta@trovaweb.it. Trovaweb srl kommer att avbryta inom 30 dagar efter det att kontraktet löpt ut.

6.3 Trovaweb erbjuder en extra garanti tack vare den nöjda eller återbetalade formeln. Om du inte är nöjd med den köpta produkten, kontakta vår kundtjänst omedelbart på avgiftsfritt nummer 800681408 eller via e-post på reclami@trovaweb.it inom 30 dagar efter köpet, en av våra operatörer hjälper dig gärna.

7. INSTÄLLNING AV VISNINGEN I CIRCUITEN.

7.1 För att garantera en optimal service förbehåller TrovaWeb srl sig rätten att infoga Showcase i den kategori eller underkategori som bedöms vara lämpligast. Därvid kommer det under alla omständigheter att ta vederbörlig hänsyn till de behov som kunden uttryckt i formen för aktivering av tjänsten och verifiera dess förenlighet med företagets kriterier som används för att identifiera lämplig kategori.
7.2 Trovaweb srl informerar om att positioneringen av Showcase inte kommer att betraktas som definitiv om 30 dagar inte har gått sedan dagen för att sätta det online.

7.3 Den kommersiella informationen som föreslås för att ingå i Circuit och accepteras av Trovaweb srl kommer att ha lika behandling om det inte finns några ytterligare tjänster som förvärvats.

7.4 Trovaweb srl kan, efter eget gottfinnande, ta bort showcase från Circuit, flytta den till en annan kategori eller underkategori, ändra eller ta bort alla nyckelord, kommentarer eller kommentarer, när som helst och av någon anledning, inklusive, men inte begränsat till, modifieringar naturen, kommersiell aktivitet, produkter, tjänster eller innehåll som finns i utställningslistan i kretsen.

8. WEBBPLATSUNDERSÖKNING OCH KUNDENS RÄTT TILL UTVECKLING.

8.1 Vid avslag på ansökan om införande inom 60 arbetsdagar har Trovaweb srl endast skyldigheten att kontakta kunden och meddela skälen som ledde till själva avslaget.

8.2 Om kunden efter att ha angett informationen i portalen önskar göra väsentliga ändringar måste han meddela sådana ändringar med hjälp av standardformuläret för begäran om biljett på följande adress www.support.trovaweb.net så att de ändringar som gjorts kan inkluderas i kretsen.

9. SKYDD AV PERSONLIGA DATA OCH INFORMATION EX D. LGS. 2016/679.

9.1 För utförandet av tjänsten kan personuppgifter offentliggöras på kretssidorna.

9.2 Trovaweb srl som "ägare" av behandlingen informerar om att alla personuppgifter som frivilligt tillhandahålls av den sökande när du fyller i aktiveringsformuläret kommer att matas in i en specifik databas. Denna databas styrs av "Koden för skydd av personuppgifter. "Lagstiftningsdekret 2016/679 och ss. mod. och tillägg) och hanteras direkt av Trovaweb srl, som som ägare garanterar total konfidentialitet i enlighet med ovannämnda lagstiftning, förordningar och gemenskapslagstiftning. Dessa uppgifter kommer att användas för det enda syftet att skicka till kunden information och initiativ relaterade till Tjänsterna tillhandahållna av Trovaweb srl, och kommersiell kommunikation i olika kapaciteter också från tredje part och annan tjänst som begärs, i enlighet med de ändamål som är strikt anslutna och nödvändiga till användning av samma, liksom enligt de funktionella syftena med vår verksamhet såsom marknadsundersökningar, ekonomisk och statistisk analys, skickande av informativt / marknadsföringsmaterial också från tredje parter och uppdateringar om initiativ och erbjudanden från Circuit and Trovaweb srl och till tredjepartssökande.

9.3 De personuppgifter som förvärvas av Trovaweb srl kan överföras till alla anställda, kollaboratörer och konsulter av alla anledningar till vårt företag, samt till alla företagsorgan och medlemmar. Dessutom kan samma data meddelas dotterbolag eller intresseföretag till Trovaweb srl.

10. Misslyckande med att tillhandahålla garantier från TROVAWEB SRL

10.1 Tjänsten tillhandahålls "som den är" och "som tillgänglig".

10.2 Alla garantier mot Trovaweb srl är uttryckligen uteslutna och i synnerhet alla garantier för driften eller kvaliteten på tjänsten eller på dess lämplighet att uppfylla särskilda syften som eftersträvas av kunden i enlighet med villkoren för erbjudandet av Trovaweb srl.

10.3 Trovaweb srl och Circuit garanterar inte att tjänsten kan uppfylla kundens behov eller förväntningar eller att tjänsten kommer att tillhandahållas kontinuerligt och utan avbrott.

11. BEGRÄNSNING AV ANSVARET TROVAWEB SRL

11.1 Kunden medger och samtycker till att Trovaweb srl och Circuit inte kommer att vara kontraktsmässigt, extraavtalsmässigt eller på annat sätt ansvariga för skador av någon art som kan uppstå för kunden från att använda tjänsten.
11.2 I synnerhet är Trovaweb srl och Circuit inte ansvariga för: alla förluster, direkt eller indirekt, av vinster, data, vinster, inkomster, kontrakt, aktiviteter
kommersiella, förväntade besparingar, goodwill, rykte eller avbrott i kommersiell aktivitet som härrör från eller är relaterad till användningen av tjänsten av kunden eller hans oförmåga att använda tjänsten.
11.3 Ingen av bestämmelserna i avtalet kan tolkas så att de utesluter eller begränsar ansvaret för Trovaweb srl och Circuit i händelse av avsiktlig fel eller grov vårdslöshet.

12. KUND GARANTIER. SKADESKLAUS.

12.1 Kunden förklarar och garanterar att informationen han föreslår att inkluderas i kretsen är i hans legitima tillgänglighet och att han därför har full rätt att utföra detta avtal.

12.2 Kunden förklarar och garanterar också att innehållet på sina webbplatser och personliga datablad är korrekt och sanningsenligt och att innehållet i sig är i dess legitima och fullständiga tillgänglighet, inte strider mot bestämmelserna, inklusive regler, gällande och tillämpliga och inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive personliga rättigheter. Kunden samtycker till och samtycker till att innehållet i alla fall måste uppfylla kretsens redaktionella kriterier.

12.3 Kunden är ensam ansvarig i förhållande till utställningen, dess webbplats och innehållet i den och åtar sig att göra gottgörande och under alla omständigheter hålla Trovaweb srl och Circuit ofarliga från alla krav, både direkt och indirekt, instans eller handling tredje parter på något sätt beroende av kundens åsidosättande av de förpliktelser som har åtagits och de deklarationer och garantier som gjorts med detta avtal eller i alla fall av det faktum att kundens butiksfönster bryter mot lagstiftningen, inklusive regler, tillämpliga eller rättigheter, till och med av personlig karaktär , från tredje parter.

12.4 Därför kommer kunden att hålla Trovaweb srl och kretsen skadlig från alla handlingar eller fordringar som kan, i förhållande till det inlagda innehållet, flyttas eller avanceras av tredje parter, även för utövandet av talan vid domstol, om ett civilöverträdelse kan upptäckas , kriminell, administrativ.

13. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

13.1 Meddelanden och / eller meddelanden som föreskrivs i detta avtal kommer också att göras giltigt via e-post och kommer att betraktas som mottagna så snart de har mottagits på de adresser som anges i denna artikel och i tjänsten aktiveringsformulär. Kommunikationer avsedda för Trovaweb srl måste skickas till e-postadressen comunic@trovaweb.it eller med vanlig post till följande adress: Trovaweb srl med säte i Ansaldo Patti, 28/30 Messina.

13.2 För alla pressmeddelanden och offentliga tillkännagivanden som avser att inkludera den information som tillhandahålls av kunden i kretsen, inklusive tid och metoder för sådana meddelanden, krävs ett skriftligt godkännande från Trovaweb srl som förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att neka godkännande av pressmeddelande och / eller offentligt meddelande.

13.3 Om Trovaweb srl och Circuit inte utövar en eller flera rättigheter på grund av detta avtal, eller tolererar några överträdelser, kan sådant beteende inte betraktas som ett avstående från dessa rättigheter eller efterlevnad av sådana överträdelser.

13.4 I händelse av att en eller flera klausuler i avtalet skulle förklaras ogiltiga eller ineffektiva av den behöriga rättsliga myndigheten kommer de återstående bestämmelserna i avtalet att fortsätta vara fullt effektiva mellan Trovaweb srl och kunden.

14. GÄLLANDE LAG OCH EXKLUSIVT KOMPETENT DOMSTOL.

14.1 Kontraktet styrs av italiensk lagstiftning, även i förhållande till fysiska, juridiska, utländska och statslösa personer.

14.2 För kontroverser som härrör från eller ingår i avtalet och dess tillämpning, kommer Messina-domstolen att vara exklusivt behörig.

gratis avgiftsfritt nummer

Copyright © 2021 TrovaWeb srl - Via Ansaldo Patti, 28/30 - 98121 Messina (ME) - Italien
P. Iva 03553530837 CF - REA 245342
Registrering till specialstartavsnitt 02/04/2019
PEC: Trovaweb@pec.it

Vänligen publicera moduler i offcanvas position.